Home

Welkom op mijn website. Talen zijn mijn passie. Reeds een aantal jaren vertaal, tolk en geef ik (bij)lessen. Ik werk als tolk bij conferenties, vertaal teksten, websites, boeken en ander materiaal, en begeleid mensen bij het leren van Engels en Pools. Sinds vijf jaar schrijf ik op een tweetalige weblog over zaken die mijn belangstelling hebben, dstp.rel.pl.

Van huis uit ben ik Poolstalig maar Engels is als het ware mijn tweede moedertaal geworden, mede omdat ik Engelstalige studies deed en in die taal het academisch werk verrichtte (ik deed European Studies, studeerde Pools en Europees recht, sociale en politieke wijsbegeerte alsook theologie). Na mijn komst in Nederland begon ik Nederlands te leren en onmiddellijk vond ik het heel leuk. Zowel in mijn beroepsleven als privé beweeg ik me continu tussen die drie taalvelden. Ik bemiddel daartussen, breng ze als het ware bij elkaar en ik geniet ervan! Ik probeer het zo nauwkeurig mogelijk te doen maar tevens met de nodige creativiteit die er volgens mij ook bij hoort.

Wat ik te bieden heb, is vertalen van al het mogelijke materiaal van en naar Engels, Pools, Nederlands, tolken (van Pools naar Engels en van Engels naar Pools) en (bij)lessen (Engels en Pools).

Hier vindt u meer over de prijzen. Wanneer u graag een offerte wil ontvangen, vul a.u.b. dit formulier in of stuur me een email.

Met hartelijke groet,
Lukasz Liniewicz

polski
english

Geef een reactie